<style>

.breadcrumbs-w {visibility:hidden !important; }

</style>

Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Zjazd Prezesów

§33
Najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji jest Zjazd Diecezjalny Stowarzyszenia. Uczestniczą w nim z urzędu prezesi oddziałów parafialnych i kół środowiskowych, księża asystenci, oraz – z wyboru – po jednym delegacie wybranym podczas zebrań oddziałów lub kół Stowarzyszenia.

§34
Zjazd diecezjalny odbywa się przynajmniej raz w roku. Do zadań Zjazdu należy w szczególności:

  • wybór diecezjalnego Zarządu Stowarzyszenia na 2 lata, z tym, że biskup diecezjalny mianuje prezesa Zarządu spośród trzech kandydatów wybranych przez Zjazd i przedstawionych przez asystenta diecezjalnego. Z dwóch pozostałych nowo mianowany prezes wybiera swego zastępcę, a drugi zostaje członkiem Zarządu i delegatem do Krajowej Rady;
  • wybór 3-osobowej Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej na 2 lata;
  • opracowywanie założeń programowych pracy Stowarzyszenia w diecezji.

Zjazd Prezesów to czas podsumowań pracy naszego Stowarzyszenia, a także przygotowanie do kolejnego okresu wytężonej pracy. Zjazd odbędzie się 20 stycznia. Rozpoczniemy go o godzinie 9.00 Mszą świętą w Ośrodku, a wszystko zakończy się w okolicach godziny 15/16.

Na zjeździe odbędą się wybory uzupełniające do zarządu diecezjalnego, prosimy więc o przemyślenie kandydatur, a ewentualnych kandydatów o przygotowanie opinii księdza asystenta i zabranie jej ze sobą na zjazd.

Przypominamy o konieczności przywiezienia rocznych sprawozdań z działalności, sprawozdań finansowych, rocznych planów pracy oraz ewidencji członków.

Obecność na zjeździe jest obowiązkowa dla prezesa oddziału/koła lub jego zastępcy i delegata (2 os.).

 

Data

20 stycznia 2018

Czas

09:00 - 15:30

Lokalizacja

Ośrodek KSM „Nadzieja” w Wybrzeżu k. Dubiecka
Wybrzeże
Dubiecko,Polska

Organizator

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej
Telefon:
601 874 450

Podziel się