Misja Ośrodka


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej prowadzi rekolekcje, dni skupienia, wypoczynek wakacyjny i feriowy, a także katechezę przedmałżeńską. Wszystkie te wydarzenia mają miejsce w Ośrodku „Nadzieja” usytuowanym w Wybrzeżu k. Dubiecka.

W Ośrodku Nadzieja prowadzone są rekolekcje zarówno dla księży, osób świeckich – dorosłych i przede wszystkim dla młodzieży z Archidiecezji Przemyskiej. Tutaj swoje rekolekcje przeżywa młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, a także młodzież formująca się w Ruchu Apostolstwa Młodzieży.


Plany

W najbliższych miesiącach w naszym domu rekolekcyjnym zostaną przeprowadzone prace remontowo-adaptacyjne. Obejmować one będą remont pokoi, łazienek, jadalni oraz kuchni. Celem tych robót jest podniesienie standardów Ośrodka i przystosowanie do obecnie panujących wymagań. Prace te wymagają nakładu ogromnych pieniędzy, których nie jesteśmy w stanie samodzielnie uzyskać. Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie materialne. Będziemy wdzięczni zarówno za każdą ofiarę jak i za artykuły przydatne do remontu.


Każdą ofiarę z dopiskiem „na cele kultu religijnego” można odliczyć w rozliczeniu podatkowym .

NUMER KONTA BANKOWEGO

PKO BP S.A

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej

Zamkowa 5, 37-700 Przemyśl

77 1020 4274 0000 1802 0015 2215


Wiemy, że nie każdy chce wpłacać na konto lub chce pozostać anonimowym. Z tej okazji zapraszamy na specjalnie zorganizowaną zbiórkę. Kliknij poniżej, a sam się przekonasz.

Zbiórka