Sekcja Apostolska powstała w 2015r. z inicjatywy Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej. Jej głównym zadaniem jest praca i czuwanie nad formacją KSM-owiczów, poprzez tworzenie zbiorów z konspektami, które ułatwiają pracę zastępowym w oddziałach. Ważnym aspektem działalności Sekcji Apostolskiej jest kształtowanie nowych zastępowych poprzez tzw. Szkołę Zastępowego. Równie ważnym elementem aktywności Sekcji Apostolskiej jest szerokie prowadzenie działań, dążących do powstawania nowych oddziałów oraz reaktywacji tych, które zaprzestały swojej działalności.

Jedną z idei powstania Sekcji Apostolskiej jest kultywowanie ogólno-diecezjalnych inicjatyw ewangelizacyjnych m.in. Diecezjalna Sztafeta Czuwań zorganizowana w blisko 30 oddziałach KSM przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie, która dotarła w każdy zakątek naszej Archidiecezji, będącą jedyną taką akcją w naszym kraju.

Sekcja Apostolska to idealne miejsce, dla każdego KSM’owicza chcącego wymiernie tworzyć i kształtować KSM w naszej archidiecezji.

Koordynator:

Przemysław Kozak

Telefon: 886772832
Email: p.kozak@ksmap.pl

Z-ca koordynatora:

Michał Bieda

Sekretarz:

Klaudia Psonak

Skład:

Ania Walas

Karolina Buczniak

Karolina Konopka

Jadźka Korszniak

Karolina Walas

Ewa Błyskal

Adrian Gdula

Aleksandra Para

Sara Bytnar

Marcelina Duplaga

Kinga Kuliga

Piotr Skok

Jakub Lech

Martyna Myćka

Monika Słota

Martyna Stec

Izabella Szybiak

Sekcja Apostolska w mediach: