Adrian Gdula

PREZES

Telefon:
663 389 622
Email:
prezes@ksmap.pl

Izabela Szybiak

ZASTĘPCA PREZESA

Natalia Pociask

SKARBNIK

Michał Szczęsny

CZŁONEK DELEGAT

Martyna Myćka

SEKRETARZ

Agnieszka Dobosz

ZASTĘPCA SEKRETARZA

Rafał Tomków

CZŁONEK ZWYCZAJNY