Mateusz Kuźniar

PREZES

Telefon:
665 781 123
Email:
prezes@ksmap.pl

Przemysław Kozak

ZASTĘPCA PREZESA

Telefon:
886 772 832
Email:
p.kozak@ksmap.pl

Klaudia Psonak

SKARBNIK

Telefon:
888 158 323
Email:
skarbnik@ksmap.pl

Fabian Kułak

CZŁONEK DELEGAT

Telefon:
536 825 542
Email:
f.kulak@ksmap.pl

Anna Walas

SEKRETARZ

Telefon:
888 421 650
Email:
sekretarz@ksmap.pl

Agnieszka Kusz

ZASTĘPCA SEKRETARZA

Telefon:
665 636 625
Email:
a.kusz@ksmap.pl

Rafał Chruścicki

CZŁONEK ZWYCZAJNY

Telefon:
794 613 437
Email:
r.chruscicki@ksmap.pl