KSM AP bardzo serdecznie dziękuje Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu za wsparcie projektu WAKACJE Z WARTOŚCIAMI

Wydatkowanie darowizny pozwoliło Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej na realizację celów i zadań statutowych KSM.

Dzięki przekazanemu wsparciu udało się nam zrealizować dwa tygodniowe turnusy wakacyjne dla dzieci i młodzieży (2 turnusy po 40 osób)

W ramach realizacji projektu udało się:
– zorganizować wycieczkę autokarową do Kalwarii Pacławskiej – dwa wyjazdy;
– zorganizować wycieczkę do Ustrzyk Górnych i wyruszyć na szlak;
– zorganizować turnieje sportowe dla uczestników projektu;
– poruszyć tematy ważne dla młodzieży;
– zorganizować aktywny wypoczynek dla młodzieży.

Dziękujemy!!!