KSM AP bardzo serdecznie dziękuje ORLEN OIL za przekazaną darowiznę.

Wydatkowanie darowizny pozwoliło Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej na realizację celów i zadań statutowych KSM w trudnym czasie pandemii COVID – 19.

Darowiznę otrzymaną od ORLEN OIL, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej przeznaczyło na zakup drukarki, routerów, anten do przesyłu sygnału internetowego oraz środków dezynfekcyjnych.

Szczegółowy opis działań i zasięg realizacji „Projektu”:
– zakończenie kursu Zastępowego (Lidera) oraz przeprowadzenie egzaminu.
– przygotowanie i kolportaż adoracji w październiku i listopadzie 2020 r.
– przygotowanie i kolportaż materiałów formacyjnych.
– przeprowadzenie instruktażu i szkolenia dla Zarządu Diecezjalnego KSM AP.

Realizacja w/w działań była możliwa do zrealizowania dzięki przekazaniu darowizny przez ORLEN OIL Sp. z o.o.

Dziękujemy!!!