Pobierz

Instruktarz przeprowadzenia wyborów

Pobierz

Protokół z Zebrania Założycielskiego Oddziału

Pobierz

Wniosek o przyjęcie do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Pobierz

Ewidencja Członków Oddziału

Pobierz

Upoważnienie do reprezentowania na Zjeździe Diecezjalnym

Pobierz

Protokół z wyborów Kierownictwa Oddziału

Pobierz

Protokół z wyborów uzupełniających Kierownictwa Oddziału

Pobierz

Informacja o zmianie Księdza Asystenta Oddziału

Pobierz

Wzór prośby o udzielenie dofinansowania

POBIERZ

Sprawozdanie z działalności