POBIERZ

Lista obecności na spotkaniach

Pobierz

Upoważnienie do reprezentowania na Zjeździe Diecezjalnym

Pobierz

Protokół z wyborów Kierownictwa Oddziału

Pobierz

Protokół z wyborów trzy-osobowego Kierownictwa Oddziału

Pobierz

Instrukcja prowadzenia wyborów

Pobierz

Protokół z wyborów uzupełniających Kierownictwa Oddziału

Pobierz

Informacja o zmianie Księdza Asystenta Oddziału

Pobierz

Wzór prośby o udzielenie dofinansowania

Pobierz

Wzór prośby o kierownictwo trzy-osobowe

Pobierz

Sprawozdanie Finansowe

Prosimy wypełniać komputerowo

POBIERZ

Sprawozdanie z działalności

Prosimy wypełniać komputerowo

Pobierz

Ewidencja Członków Oddziału