Adrian Gdula

PREZES

Telefon:
663 389 622
Email:
prezes.ksmap@gmail.com

Aleksandra Bober

ZASTĘPCA PREZESA

Email:
zca.prezesa.ksmap@gmail.com

Aleksandra Zubel

SKARBNIK

Telefon:
694 554 100
Email:
skarbnik.ksmap@gmail.com

Andrzej Bieda

CZŁONEK DELEGAT

Telefon:
667 723 125
Email:
czlonekdelegat.ksmap@gmail.com

Katarzyna Cecuła

SEKRETARZ

Telefon:
781 478 116
Email:
sekretarz.ksmap@gmail.com

Aleksandra Kolasa

ZASTĘPCA SEKRETARZA

Telefon:
578 805 797
Email:
zca.sekretarza.ksmap@gmail.com

Natalia Głowacz

CZŁONEK ZWYCZAJNY

Telefon:
661 932 315
Email:
czlonekzwyczajny.ksmap@gmail.com