Adrian Gdula

PREZES

Telefon:
663 389 622
Email:
prezes.ksmap@gmail.com

Izabela Szybiak

ZASTĘPCA PREZESA

Telefon:
533 654 751
Email:
zca.prezesa.ksmap@gmail.com

Natalia Pociask

SKARBNIK

Telefon:
731 551 565
Email:
skarbnik.ksmap@gmail.com

Andrzej Bieda

CZŁONEK DELEGAT

Telefon:
667 723 125
Email:
czlonekdelegat.ksmap@gmail.com

Agnieszka Dobosz

SEKRETARZ

Telefon:
733 335 771
Email:
sekretarz.ksmap@gmail.com

Klaudia Śmigiel

ZASTĘPCA SEKRETARZA

Telefon:
667 589 773
Email:
zca.sekretarza.ksmap@gmail.com

Agnieszka Kubik

CZŁONEK ZWYCZAJNY

Telefon:
793 099 393
Email:
czlonekzwyczajny.ksmap@gmail.com