Turnusy Wakacyjne KSM to przede wszystkim spotkanie z Bogiem… Modlitwa, taniec, śpiew i rozrywka sprawiają, że jest to niezapomniany czas dla wielu uczestników.

W tym roku KSM AP organizuje formację wakacyjną w czterech grupach wiekowych.

 • Juniorat przeznaczony jest dla dzieci z klas I-V szkoły podstawowej ;
 • I° KSM to turnus dla osób, które stawiają swoje pierwsze kroki w KSM (osoby, które ukończyły VI i VII klasę szkoły podstawowej);
 • II° to turnus dla młodzieży (osoby, które ukończyły VIII klasę lub I klasę szkoły średniej) – lub osoby, które już ukończyły I° KSM);
 • Turnus Rekolekcyjny to forma spędzenia wakacji dla młodzieży ze szkoły średniej 16+.

Napięty plan zajęć sprawia, że słowo “nuda” jest usuwane ze słowników uczestniczących w tym czasie.

Nowe znajomości są kontynuowane przez długie, długie lata, a wywiezione z Ośrodka Nadzieja zdobyte doświadczenia, procentują w dalszym życiu…

WAŻNE INFORMACJE

Rezerwacja miejsca nastąpi wówczas, gdy:

– wypełniony zostanie formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładkach. Należy kliknąć w “ZGŁOŚ SIĘ” i wypełnić niezbędne dane

– zaksięgowana zostanie kwota bezzwrotnego zadatku. Sam zapis nie gwarantuje zarezerwowania miejsca. 

Listę uczestników zamyka się po zaksięgowaniu przewidzianej liczby uczestników wypoczynku wakacyjnego.


Prosimy o dobór odpowiedniej odzieży na wyjazd biorąc pod uwagę różne warianty pogodowe.

Prosimy zabrać ze sobą pościel i śpiwór.

Wszelkie choroby, których trwanie i leczenie może się nałożyć z terminem planowanego turnusu należy wyszczególnić na karcie kwalifikacyjnej uczestnika, która zostanie wysłana zarejestrowanym osobom, na podany podczas rejestracji adres e-mail. Dodatkowo zostaną wysłane potrzebne zaświadczenia do uczestnictwa w turnusie, dlatego prosimy o dokładne wpisanie aktualne adresu e-mail.

Wypełnioną kartę kwalifikacyjną należy złożyć w dniu przyjazdu uczestnika. Brak karty kwalifikacyjnej uniemożliwia pobyt na turnusie!

ZAPISY NA TURNUSY

Data: 24 czerwca – 1 lipca 2024 r.
Cena: 620 złotych
Bezzwrotny zadatek: 220 złotych

FUNDAMENT –
Grupa wiekowa: Ukończona 6-7 klasa szkoły podstawowej

Każdy budynek musi posiadać odpowiednią podstawę – fundament. Tak samo jest z naszym życiem, potrzebujemy odpowiedniej podstawy.

“Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a wielki był jego upadek.”

Fundament to forma spędzenia wakacji z możliwością konfrontacji z podstawowymi pytaniami dotyczącymi własnego życia, w kontekście spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. To właśnie ten czas pozwoli Ci poznać na czym i jak budować swoje życie duchowe.

Fundament to nie tylko aspekt duchowy, ale także możliwość spotkania z drugim człowiekiem na rozmowie, wspólnych wyjściach, zabawie i rywalizacji.

W trakcie trwania rekolekcji obowiązuje ograniczenie używania telefonów komórkowych.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:
Szymon Superson, mail: zca.sekretarza.ksmap@gmail.com tel. 730 145 845

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 czerwca.
Liczba miejsc ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

Sam zapis nie gwarantuje zarezerwowania miejsca. 

Listę uczestników zamyka się po zaksięgowaniu zadatku przewidzianej liczby uczestników wypoczynku wakacyjnego.

Potrzebne do przyjazdu dokumenty zostaną wysłane najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.

 

ZGŁOŚ SIĘ

Data: 1 – 8 lipca 2024 r.
Cena: 650 złotych
Bezzwrotny zadatek: 250 złotych

Turnus Wakacyjny tzw. Juniorat, jest to nasza propozycja spędzania  wakacji  dla najmłodszych, czyli dla uczniów 1-5 klas szkoły podstawowej.

Jest to czas oderwania się od Internetu i komputera!

Nasza propozycja to:

 • Pełny tydzień pod okiem księdza prowadzącego, który z uśmiechem na twarzy i w przystępny sposób wprowadzi młodych uczestników w podstawowe tematy wiary i Kościoła.
 • Opiekę naszych wychowawców, którzy będą dbać o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie swoich podopiecznych.
 • 7 dni turnusu spędzanego w towarzystwie swoich rówieśników przy dobrej zabawie i miłej atmosferze.
 • Zajęcia taneczno-ruchowe z doświadczoną kadrą.

W czasie takiego turnusu chcemy, aby uczestnicy uczyli się współpracy w grupie, kreatywnego myślenia a także samodzielności, która na pewno przyda im się w przyszłości.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Amelia Fudali, mail: czlonekdelegat.ksmap@gmail.com, tel. 661 215 037

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 czerwca.

Liczba miejsc ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

Sam zapis nie gwarantuje zarezerwowania miejsca. 

Listę uczestników zamyka się po zaksięgowaniu zadatku przewidzianej liczby uczestników wypoczynku wakacyjnego.

Potrzebne do przyjazdu dokumenty zostaną wysłane najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.

 

ZGŁOŚ SIĘ

Data: 15 – 22 lipca 2024 r.
Cena: 620 złotych
Bezzwrotny zadatek: 220 złotych

Myślisz, że młodzi w Kościele są nudni i smutni…?

Łamiemy stereotypy! Przeżyj z nami niezapomniany turnus wakacyjny!

Czas wakacyjnych rekolekcji pełen jest  nie tylko modlitwy, lecz przede wszystkim spotkania z drugim człowiekiem.
Spotkania w grupach, Nabożeństwa, wieczory integracyjne, teleturnieje, grille, zawody sportowe… to tylko część z atrakcji, które sprawiają, że aż nie chce się wracać do domów. Gwarantujemy wspaniałą atmosferę, nowe znajomości oraz przeżycie wspaniałego tygodnia w duchu KSMowskiej radości!

Grupa wiekowa: Ukończona VIII klasa lub I klasa szkoły średniej

W razie pytań prosimy o kontakt:
Kamila Uliasz, mail:zca.prezesa.ksmap@gmail.com, tel. 734 123 037

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 czerwca.

Liczba miejsc ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

Sam zapis nie gwarantuje zarezerwowania miejsca. 

Listę uczestników zamyka się po zaksięgowaniu zadatku przewidzianej liczby uczestników wypoczynku wakacyjnego.

Potrzebne do przyjazdu dokumenty zostaną wysłane najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.

 

ZGŁOŚ SIĘ

Data: 22 – 29 lipca 2024 r.
Cena: 620 złotych
Bezzwrotny zadatek: 220 złotych

FUNDAMENT
Grupa wiekowa: Ukończona 6-7 klasa szkoły podstawowej

Każdy budynek musi posiadać odpowiednią podstawę – fundament. Tak samo jest z naszym życiem, potrzebujemy odpowiedniej podstawy.

“Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a wielki był jego upadek.”

Fundament to forma spędzenia wakacji z możliwością konfrontacji z podstawowymi pytaniami dotyczącymi własnego życia, w kontekście spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. To właśnie ten czas pozwoli Ci poznać na czym i jak budować swoje życie duchowe.

Fundament to nie tylko aspekt duchowy, ale także możliwość spotkania z drugim człowiekiem na rozmowie, wspólnych wyjściach, zabawie i rywalizacji.

W trakcie trwania rekolekcji obowiązuje ograniczenie używania telefonów komórkowych.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:
Katarzyna Kamińska , mail: sekretarz.ksmap@gmail.com, tel. 732 719 509

Zgłoszenia do 30 czerwca

Liczba miejsc ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

Sam zapis nie gwarantuje zarezerwowania miejsca. 

Listę uczestników zamyka się po zaksięgowaniu zadatku przewidzianej liczby uczestników wypoczynku wakacyjnego.

Potrzebne do przyjazdu dokumenty zostaną wysłane najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.

ZGŁOŚ SIĘ

Data: 29 lipca – 5 sierpnia 2024 r.
Cena: 650 złotych
Bezzwrotny zadatek: 250 złotych

Turnus Wakacyjny tzw. Juniorat jest to nasza propozycja spędzania  wakacji  dla najmłodszych, czyli dla uczniów 1-5 klas szkoły podstawowej.

Jest to czas oderwania się od Internetu i komputera!

Nasza propozycja to:

 • Pełny tydzień pod okiem księdza prowadzącego, który z uśmiechem na twarzy i w przystępny sposób wprowadzi młodych uczestników w podstawowe tematy wiary i Kościoła.
 • Opiekę naszych wychowawców, którzy będą dbać o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie swoich podopiecznych.
 • 7 dni turnusu spędzanego w towarzystwie swoich rówieśników przy dobrej zabawie i miłej atmosferze.
 • Zajęcia taneczno-ruchowe z doświadczoną kadrą.
 • Liczne wyjścia oraz wycieczki.

W czasie takiego turnusu chcemy, aby uczestnicy uczyli się współpracy w grupie, kreatywnego myślenia a także samodzielności, która na pewno przyda im się w przyszłości.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Ewelina Kuk, mail: skarbnik.ksmap@gmail.com, tel. 880 435 841

Liczba miejsc ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

Sam zapis nie gwarantuje zarezerwowania miejsca. 

Listę uczestników zamyka się po zaksięgowaniu zadatku przewidzianej liczby uczestników wypoczynku wakacyjnego.

Potrzebne do przyjazdu dokumenty zostaną wysłane najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Zgłoszenia do 5 lipca

ZGŁOŚ SIĘ

Data: 19 – 25 sierpnia 2024 r.
Cena: 520 złotych
Bezzwrotny zadatek: 220 złotych

Myślisz, że młodzi w Kościele są nudni i smutni…?

Łamiemy stereotypy! Przeżyj z nami niezapomniany turnus rekolekcyjny!

Czas wakacyjnych rekolekcji pełen jest  nie tylko modlitwy, lecz przede wszystkim spotkania z drugim człowiekiem.
Spotkania w grupach, Nabożeństwa, wieczory integracyjne, teleturnieje, grille, zawody sportowe… to tylko część z atrakcji, które sprawiają, że aż nie chce się wracać do domów. Gwarantujemy wspaniałą atmosferę, nowe znajomości oraz przeżycie wspaniałego tygodnia w duchu KSMowskiej radości!

Grupa wiekowa: Dla osób, które ukończyły szkołę podstawową

W razie pytań prosimy o kontakt:

Aleksander Gdula, mail:prezes.ksmap@gmail.com, tel. 690 048 405

Liczba miejsc ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

Sam zapis nie gwarantuje zarezerwowania miejsca. 

Listę uczestników zamyka się po zaksięgowaniu zadatku przewidzianej liczby uczestników wypoczynku wakacyjnego.

Potrzebne do przyjazdu dokumenty zostaną wysłane najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.

 

ZGŁOŚ SIĘ

NUMER KONTA BANKOWEGO I DANE DO PRZELEWU

W celu potwierdzenia rezerwacji, konieczne jest wpłacenie bezzwrotnego zadatku potwierdzającego. Zadatek należy wpłacić najpóźniej do 14 dni od zgłoszenia. Kwota  zależy od turnusu.

Juniorat – 250 złotych

I° KSM  – 220 złotych

II° KSM – 220 złotych

Turnus Rekolekcyjny – 220 złotych

Pozostała kwota będzie pobierana w biurze w dniu przyjazdu.

W tytule przelewu prosimy wpisać IMIĘ I NAZWISKO uczestnika i NAZWĘ turnusu na który dokonywana jest rezerwacja.

Przykład: JAN KOWALSKI, JUNIORAT I


NUMER KONTA BANKOWEGO

PKO BP S.A

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej

Zamkowa 5, 37-700 Przemyśl

77 1020 4274 0000 1802 0015 2215