KALENDARIUM KURSU ZASTĘPOWEGO


Zastępowy powinien kreować formację w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży na poziomie diecezjalnym. Pełnienie posługi Zastępowego rozpoczyna się z dniem powołania przez Zarząd Diecezjalny po odpowiednim szkoleniu oraz zdaniu egzaminu.

Prowadzenie grupy wymaga właściwego przygotowania. Bazowanie jedynie na własnych wyobrażeniach o kierowaniu grupą może być nie tylko destruktywne dla jej członków, ale również dla nas samych. Istotne jest dogłębne poznanie samego siebie, własnych talentów i możliwości, a także metod pracy z grupą i prowadzenia spotkań formacyjnych czy czasu dla wspólnoty.

Kurs Zastępowego obejmuje zarówno formację wewnętrzną jak i intelektualną (teologiczną i pedagogiczną).

Uczestnicy Kursu biorą udział w szkoleniu, warsztatach i spotkaniach z zakresu:

 • formacji,
 • duchowości KSM,
 • tworzenia konspektów,
 • metody Widzieć ? Oceniać ? Działać,
 • planu formacji,
 • programu formacyjnego,
 • Pisma Świętego,
 • Liturgii,
 • integracji,
 • pracy w zespole, zasad dyskusji,
 • komunikacji,
 • dobrego wychowania.