Kurs wychowawców

Zgodnie z Dz.U.nr 18.poz.102, każdy kto wykonuje pracę z dziećmi oraz młodzieżą szkolną, musi posiadać co najmniej tytuł wychowawcy kolonijnego. Dotyczy to zarówno pracy na koloniach i obozach młodzieżowych jak i turnusach rekolekcyjnych.
Ukończenie kursu uprawnia do pełnienia funkcji wychowawcy w placówce wypoczynku (kolonie, półkolonie, obozy, turnusy rekolekcyjne).

Kwalifikacje nadaje Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu. Posiadając te kwalifikacje ubiegać się można o zatrudnienie w charakterze wychowawców dzieci i młodzieży.

Uczestnikiem kursu może być osoba będąca w 3 klasie szkoły ponadgimnazjalnej lub po jej ukończeniu. Uczniowie klasy 2 szkół średnich mogą zostać słuchaczami (wnosząc opłatę) z tym, że zaświadczenia zostaną wtedy wydane w maju następnego roku i będą do odebrania w biurze KSM AP.

Osoba ubiegająca się o kwalifikacje zobowiązana jest do przygotowania i przedstawienia tygodniowego planu pracy wychowawcy. Plan ten powinien obejmować 7 dni, a każdy dzień przedstawiony w dwóch wariantach (wariant 1: Zajęcia w terenie /w razie pogody/; wariant 2: zajęcia świetlicowe /w razie złej pogody/).

Zapisy i szczegółowe informacje: zarzad@ksmap.pl

Szkolenie podstawowe

Szkolenie podstawowe (zwane również zerowym) to czas zdobywania ogólnej wiedzy o Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, niezbędnej do zrozumienia sensu i istoty działania. Kierowane jest ono do osób wstępujących w szeregi KSM-u chcących poznać tożsamość, statut, historię, patronów i struktury Stowarzyszenia. Szkolenie prowadzone jest przez Zarząd KSM AP i ks. Asystenta Diecezjalnego. Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie kierownictw oddziałowych

Dobre Kierownictwo to takie, które potrafi wyjść z każdej opresji… W Szkoleniu Kierownictw prezesi, skarbnicy i sekretarze oraz kandydaci do kierownictw oddziałów/kół zdobywają niezbędną wiedzę do kierowania oddziałem(kołem) parafialnym (szkolnym). W konferencjach prowadzonych przez Zarząd KSM AP dowiecie się między innymi o obowiązkach, częstych problemach i kryzysach, technikach pracy w grupie, prowadzeniu dokumentacji oddziałowej… Uczestnicy szkoleń otwarcie mówią, że ze zdobytą wiedzą i wymienionymi doświadczeniami praca staje się o wiele łatwiejsza…