• Skontaktujcie się z Zarządem Diecezjalnym dowiecie się, czym jest KSM, jak należy prowadzić formację, jakie działania można podejmować i jak przeszkolić chętnych do założenia Oddziału.
  • Zbierzcie grupę zakładającą Oddział wymagane jest 5 osób oraz Ksiądz Asystent (w przypadku uczelni lub szkoły trzeba mieć także opiekuna nauczyciela).
  • Zobaczcie, jak to działa odwiedzimy Was i przeprowadzimy kilka spotkań, w tym spotkanie formacyjne.
  • Wspólnie przeprowadzimy spotkanie założycielskie. Wytłumaczymy Wam zadania i cele stowarzyszenia, charakter organizacji, ustalicie stały termin i miejsce spotkań, przeprowadzimy pierwsze wybory Kierownictwa Oddziału.
  • Po spotkaniu założycielskim i wyborach Kierownictwa, zostanie wydana decyzja o powołaniu Oddziału KSM przy Waszej parafii.